Sprzeciw od nakazu zapłaty uzasadnienie – jak napisać?

Sprzeciw od nakazu zapłaty uzasadnienie – jak napisać?

Każdy wierzyciel dąży do odzyskania swoich należności. W większości przypadków w pierwszej kolejności stosowane są negocjacje miękkie, a więc wezwanie do zapłaty na ustalonych albo wręcz często korzystnych dla dłużnika warunkach. Kiedy zobowiązanie nadal nie jest uregulowane, wnoszona zostaje sprawa do sądu. Okazuje się jednak, że każdy dłużnik albo osoba, która otrzymała sądowy nakaz zapłaty, może się takiej decyzji sprzeciwić. Jak wnieść sprzeciw od nakazu zapłaty? Uzasadnienie musi być logiczne, by taki wniosek został rozpatrzony pozytywnie.

Sprzeciw od nakazu zapłaty – uzasadnienie dla sądu

W jakich przypadkach możliwy jest sprzeciw od nakazu zapłaty? Uzasadnienie takiego wniosku jest możliwe w kilku przypadkach. Dłużnik ma do niego prawo, gdy zobowiązanie zostało już uregulowane. Sprzeciw od nakazu zapłaty to też droga do anulowania płatności, kiedy ta została naliczona niezgodnie z podpisaną umową albo kiedy zobowiązanie nie dotyczy osoby, na którą nałożono obowiązek zapłaty. Dotyczy też sytuacji, w której zapisy w umowie o pożyczkę czy chwilówkę celowo wprowadzały pożyczkobiorcę w błąd, zawierały tzw. kruczki prawne albo zapisy niezgodne z przepisami polskiego prawa. Pamiętajmy, że skuteczny sprzeciw od nakazu zapłaty może uwolnić od długu, sąd go w całości bądź w części anuluje, w zależności od treści złożonego wniosku.

Sprzeciw od nakazu zapłaty – wzór

Jak napisać sprzeciw od nakazu zapłaty? W sieci dostępne są gotowe wzory, które wystarczy uzupełnić i złożyć w sądzie. Pamiętajmy jednak, by wypełnić odpowiedni sprzeciw od nakazu zapłaty. Formularz ma być w tej samej formie i zawierać dokładnie te informacje, które dotyczą danego powiadomienia. Jeśli ten proces nie zostanie spełniony właściwie, sąd go odrzuci, a zadłużenie będzie nadal konieczne do spłaty.

Jeśli otrzymałeś nakaz zapłaty, możesz też rozpocząć współpracę z jedną z kancelarii prawnych, które zajmują się rzetelną pomocą dłużnikom. Dzięki temu uzyskać gwarancję, że sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, uzasadnienie takiego wniosku i wszelkie formalności zostaną spełnione należycie. Ponieważ coraz częściej zdarzają się niesłuszne oskarżenia oraz bezpodstawnie naliczane zadłużenia, których wierzycielami pozostają firmy pożyczkowe czy inne instytucje pozabankowe, na przykład te, które udzielają chwilówki, pomoc prawna w tym zakresie jest dzisiaj sprawna i wielce rozwinięta. Nie ma problemu, by wynająć prawnika, którego działania zdejmą z dłużnika obowiązek spłaty należności.

Każdy sprzeciw od nakazu zapłaty, uzasadnienie odwołania od decyzji sądu musi zawierać oznaczenie sądu, sygnaturę akt, dane wierzyciela oraz dłużnika, opis sytuacji, załączniki, które stanowią dowód na bezpodstawne żądania o uregulowanie należności.

Sprzeciw od nakazu zapłaty – kiedy go napisać?

Jeśli otrzymałeś nakaz zapłaty i uznajesz, że należność została nałożona bezpodstawnie, zawsze możesz starać się o odwołanie takiej decyzji. Musisz jednak wiedzieć, że według obowiązujących w Polsce przepisów prawa, masz konkretny czas, by złożyć do sądu formalny sprzeciw od nakazu zapłaty. Termin na złożenie takiego pisma mija dokładnie po 14 dniach od otrzymania nakazu zapłaty. Po tym czasie możliwość sprzeciwu mija i uznaje się, że dłużnik akceptuje konieczność uregulowania zobowiązania.

Nakaz zapłaty – jak go uniknąć?

Musisz wiedzieć, że firmy pożyczkowe i instytucje pozabankowe muszą działać zgodnie z przepisami polskiego prawa, natomiast nie są nadzorowane przez żaden podmiot. Co więcej, każda z takich firm może realizować własną politykę współpracy z potencjalnym klientem, a więc ustanawiać indywidualne warunki umowy. Nie zawsze są one opłacalne i korzystne dla pożyczkobiorcy, nierzadko wciąż wprowadzają w błąd. Jeśli pożyczkobiorca nie reguluje wyznaczonych rat w terminie, firmy pożyczkowe natychmiast uruchamiają procedury windykacyjne. Jeśli te nie działają, sprawa zostaje oddana w ręce sądu. By uniknąć tych niekorzystnych sytuacji, należy wybierać jedynie takie zobowiązania, co do których mamy pewność spłaty, a umowy pożyczek są w pełni zrozumiałe i akceptowane.

Jeśli utraciłeś płynność finansową i nie masz możliwości spłaty zobowiązania, negocjuj i dochodź do porozumienia z wierzycielem. Nakaz zapłaty ze strony sądu to tylko krótka droga do negatywnej egzekucji komorniczej. Tak powstaje pętla zadłużenia, poprzez którą dłużnik traci stabilność finansową.

Znacznie lepszym rozwiązaniem jest współpraca z instytucją bankową, ale tylko wtedy, gdy potencjalny kredytobiorca ma absolutną pewność regulowania powstałych należności. Dzisiaj łatwy dostęp do dodatkowych środków sprawia, że wpadamy w coraz większe długi. Decyzja o zaciąganiu zobowiązań musi być zawsze podejmowana racjonalnie. Wsparcie finansowe ma być przecież pomocą, a nie czynnikiem, który generuje problemy z zarządzaniem własnym budżetem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *