Jak wygląda umowa pożyczki?

Jak wygląda umowa pożyczki?

Jak wygląda umowa pożyczki

Umowa pożyczki to nieodłączny element procesu ubiegania się o dodatkowe środki w banku lub firmie pożyczkowej. Jej sporządzenie to również dobry pomysł, jeśli pożyczasz środki od rodziny, znajomych lub osób prywatnych, które zajmują się takimi procesami zawodowo, ale bez prowadzenia działalności. Umowa pożyczki powinna zawierać szereg informacji związanych z pożyczką. Jak wygląda dobra umowa tego typu? Jakie są jej rodzaje i czy może być nieważna? Odpowiadamy!

Umowa pożyczki – na czym to polega?

Umowa pożyczki pieniędzy to specyficzny rodzaj zobowiązania, na mocy którego jedna ze stron pożycza środki drugiej osobie. Umowy takie mogą być ustne lub pisemne. W przypadku pożyczek udzielanych przez banki oraz firmy pożyczkowe wszystko odbywa się na piśmie. Zwykle takie pożyczki obarczone są dodatkowymi kosztami, na które składają się odsetki oraz prowizje. Jest to forma wynagrodzenia dla pożyczkodawcy za udzielenie pożyczki.

Jak powinna wyglądać umowa pożyczki? KC nie wskazuje dokładnie jej wzoru. Propozycje umów możesz znaleźć w internecie i stworzyć własną na ich wzór. W umowie pożyczki powinno znaleźć się określenie stron zobowiązania, terminy zwrotu pożyczki, zasady naliczania oprocentowania oraz podpisy zainteresowanych.

Umowa pożyczki – jakie są rodzaje?

Umowa pożyczki może przyjmować rożne formy. Jakie są najczęściej spotykane w praktyce?

  • umowa pożyczki prywatnej – to umowa pożyczki między osobami fizycznymi, z których zwykle jedna zajmuje się udzielaniem pożyczek zawodowo; inaczej nazwana umową pożyczki społecznej (wzór umowy pożyczki prywatnej można znaleźć w sieci)
  • umowa pożyczki w rodzinie – wzór takiej umowy zwykle nie jest potrzebny, gdyż wiele osób dogaduje się ustnie; warto jednak w miarę możliwości spisać ustalenia na kartce, aby później uniknąć konfliktów związanych z innym wyobrażeniem co do ustaleń z umowy
  • umowa pożyczki pieniędzy koledze – to pożyczka od znajomego; umowa w takim przypadku również może być zawarta ustnie, jednak nie jest to najlepszy pomysł, gdyż podobnie jak w przypadku pożyczek rodzinnych, mogą pojawić się nieścisłości w ustaleniach słownych
  • umowa pożyczki z zabezpieczeniem – wzór takiej umowy najczęściej przygotowuje bank lub firma pożyczkowa, musisz ją jedynie dokładnie przeczytać oraz podpisać
  • umowa pożyczki z wekslem – to specyficzna forma umowy z zabezpieczeniem, w której podpisuje się weksel; pożyczkodawca może go zrealizować, jeśli pożyczkobiorca nie wywiąże się ze spłaty zaciągniętej pożyczki

Co to jest ramowa umowa pożyczki?

Zanim zdecydujesz się na pożyczenie środków w wybranej firmie pożyczkowej lub banku, pamiętaj, że możesz obejrzeć ramową umowę pożyczki. Jest to pewien wzór, który udostępnia pożyczkodawca. Na bazie takiej umowy możesz określić, czy warunki zobowiązania na pewno Ci odpowiadają. Możesz też zaproponować zmiany w niektórych punktach umowy.

Istotne jest to, że po podpisaniu umowy stanie się ona wiążąca. W takiej sytuacji zmiany będzie mógł wprowadzić jedynie aneks do umowy pożyczki. Za sporządzenie takiego aneksu banki oraz firmy pożyczkowe często pobierają dodatkową opłatę. Zdarza się również, że wprowadzenie zmian w ogóle nie jest już możliwe.

Kiedy umowa pożyczki jest nieważna?

Zasadniczo w momencie podpisania umowy staje się ona wiążąca. Są jednak sytuacje, kiedy umowa pożyczki nie musi Cię obowiązywać.

Odstąpienie od umowy pożyczki – kiedy jest możliwe?

Zwykle w ciągu 14 dni od zawarcia umowy na odległość możesz zdecydować się na wypowiedzenie umowy pożyczki. Takie odstąpienie od umowy pożyczki nie wymaga żadnej argumentacji. Wzór nie będzie Ci więc potrzebny. Zwykle jednak znajdziesz stosowny dokument na stronie pożyczkodawcy.

Umowa pożyczki staje się również nieważna, jeśli dojdzie do jej przedawnienia. Przedawnienie umowy pożyczki pozabankowej ma miejsce już po trzech latach liczonych od wymagalnego terminu spłaty zobowiązania. Przedawnienie roszczeń z umowy pożyczki prywatnej natomiast ma miejsce dopiero sześciu latach. Warto pamiętać jednak o tym, że jeśli pożyczkodawca wejdzie na ścieżkę sądową, bieg przedawnienia zostanie przerwany.

Umowa pożyczki – podatek

Dla wielu osób zaskoczeniem jest fakt, że istnieje coś takiego ja podatek od umowy pożyczki. Zasadniczo wynosi on 0,5% od wartości pożyczonej kwoty pieniędzy. Są jednak od tej zasady wyjątki. Z podatku zwolnione są między innymi osoby należące do pierwszej grupy podatkowej, jeśli kwota pożyczki nie przekracza 9637 zł.

Umowa pożyczki – wzór

Bez względu na to, czy interesuje Cię umowa pożyczki pieniędzy od rodziców czy umowa pożyczki między rodzeństwem, wzór pomoże Ci dopełnić wszelkich mniej przyjemnych formalności. Jeśli interesuje Cię umowa pożyczki bez oprocentowania, wzór powinien dostarczyć pożyczkodawca. Podobnie w przypadku umowy pożyczki bez odsetek, wzór może przygotować bank. Co innego, jeśli dotyczy Cię pożyczenie pieniędzy znajomym. Umowa w takiej sytuacji musi być sporządzona samodzielnie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *